Unikalne właściwości polimerów

Z definicji polimery są dużymi cząsteczkami, lub makrocząsteczkami, składającymi się z wielu powtarzających się podjednostek. Ze względu na ich szeroki zakres właściwości, zarówno polimery syntetyczne, jak i naturalne odgrywają istotną i wszechobecną rolę w życiu codziennym.

Szeroki zakres właściwości polimerów

polimery krakówDo polimerów zaliczamy zarówno znane tworzywa sztuczne syntetyczne, takie jak polistyren, jaki i naturalne biopolimery, takie jak DNA i białka, które mają podstawowe znaczenie dla struktury biologicznej i funkcji. Polimery, zarówno naturalne, jak i syntetyczne, powstają w wyniku polimeryzacji wielu małych cząsteczek, znanych jako monomery. Ich konsekwentnie duża masa cząsteczkowa, w porównaniu ze związkami o małych cząsteczkach, daje unikalne właściwości fizyczne, w tym wytrzymałość, lepkość i skłonność do tworzenia szkieł i struktur półkrystalicznych, a nie kryształów. Terminy polimer i żywica są często synonimami tworzyw sztucznych. Polimery kraków badane są w dziedzinie biofizyki i nauki makrocząsteczkowej oraz nauki o polimerach (co obejmuje chemię i fizykę polimerów). Historycznie, produkty powstające w wyniku połączenia powtarzających się jednostek przez kowalencyjne wiązania chemiczne były głównym przedmiotem zainteresowania nauki o polimerach. Powstające ważne obszary nauki koncentrują się obecnie na powiązaniach nie-kowalencyjnych. Poliizopren kauczuku lateksowego jest przykładem polimeru biologicznego, a polistyren styropianu jest przykładem polimeru syntetycznego.

W kontekście biologicznym zasadniczo wszystkie biologiczne makrocząsteczki – tj. białka (poliamidy), kwasy nukleinowe (polinukleotydy) i polisacharydy – są czysto polimerowe lub składają się w dużej części ze składników polimerowych, np. modyfikowanych lipidami glikoprotein.