Rozwój miasta dzięki sieci

Każde miasto tworzy pewnego rodzaju społeczność, z którą lokalni mieszkańcy mocno się utożsamiają. Miejscowości, w których mieszkańcy są bardzo mocno przywiązani do swojego miejsca zamieszkania i czują z nim pewna więź, lepiej i szybciej się rozwijają. Ten lokalny patriotyzm władze miasta mogą wspierać na różny sposób, również wykorzystując najnowsze technologie. 

Strona internetowa promująca miasto

strony www olsztynWyobraźmy sobie w miasto, w której każdy jest niezależną jednostką w żaden sposób nieutożsamiającą się z lokalną społecznością. Za długo taka sytuacja nie miała by racji bytu. Człowiek ma to do siebie, ze prędzej czy później zaczyna budować relacje i utożsamiać się z danym miejscem. Bardzo mocno zależy od tego rozwój miasta. W budowaniu miejskiego patriotyzmu bardzo mocno pomagają najnowsze technologie. Przykładem miasta, które wykorzystuje je niezwykle skutecznie, jest Olsztyn. Rząd miasta i niezależne organizacje tworzą liczne strony www olsztyn więc jest mocno promowany w sieci. Istnieje jedna, oficjalna strona przedstawiająca miasto z różnych stron, na której można na przykład ściągnąć sobie bezpłatną aplikację do sprawdzania rozkładu jazdy miejskich autobusów. Poza oficjalną witryną, istnieje mnóstwo innych, poświęconym róznym zagadnieniom, takim jak na przykład historia miasta i jego zabytki, czy też przegląd wszelkich wydarzeń, mających miejsce w mieście. Istnieje też jedno oficjalne forum, na którym mieszkańcy wspólnie dzielą się przemyśleniami i uwagami na temat tego, co dzieje się w Olsztynie. 

Najnowsze technologie sprzyjają mocno rozwojowi miast. Dzięki stronom internetowym można w bardzo łatwy sposób wypromować jakieś miejsce. Dodatkowo Internet sprzyja umacnianiu więzi między mieszkańcami miast. Powstają w ten sposób lokalne społeczności, ktore przyczyniaja się do rozwoju miejscowości.