Legalizacja systemów pomiarowych

Innowacyjne systemy, które znajdują swoje zastosowanie wśród przedsiębiorstw spedycyjnych oraz przewozowych, są to między innymi wagi do pojazdów ciężarowych, które wykorzystywane są praktycznie każdego dnia, przed wyjazdem w trasę ciężarówki. Celem jej ważenia, jest sprawdzenie, czy waga pojazdu nie przekracza dopuszczalnej.

Legalizacja wag samochodowych

profesjonalna legalizacja wagi samochodowejAby zapewnić więc pełną funkcjonalność specjalnych wag samochodowych, przedsiębiorstwa, które zostają wyposażone w tego rodzaju systemy, muszą bezwzględnie posiadać legalizację wagi, która następnie uzyskuje certyfikat, a także atest, dzięki którym waga może zostać użytkowana w pełni legalnie oraz z zachowaniem obowiązujących przepisów. Profesjonalna legalizacja wagi samochodowej pozwala na uwierzytelnienie wyników, które waga pokazuje, oraz umożliwia to wpisanie do dokumentacji przewozowej, wskazanej przez wagę wartości masy pojazdu ciężarowego, która nie może przekroczyć łącznej wartości 40 ton. Aby więc mieć całkowitą pewność, iż pojazd ciężarowy nie został przeładowany, wówczas kierowcy mają obowiązek wjechać na wagę, dzięki której praktycznie nie wysiadając z samochodu, będą mogli odczytać odpowiednią wartość wagi całego pojazdu, wraz z towarem, umieszczonym na tylnej naczepie pojazdu ciężarowego. W przypadku, gdy pojazd nie został załadowany żadnym towarem, wówczas dokonanie pomiaru wagi nie jest wymagane, oraz nie musi się odbywać w firmie spedycyjnej, gdyż wartość wagi nie zostaje w tym przypadku wpisywana do listów przewozowych.

Odpowiednie wyposażenie przedsiębiorstw spedycyjnych oraz firm transportowych w zaawansowane wagi, koniecznie musi przejść także proces legalizacji. Tego rodzaju proces zostaje przeprowadzony przez komisję inspekcji ruchu drogowego, która dokonuje pomiarów autentyczności wyników wagi.