myjnia automatyczna

Dobra lokalizacja dla myjni automatycznej

Myjnia może być świetnym biznesem, nawet pomimo wysokiego wkładu finansowego, który na początku działalności musimy ponieść. Jednak tak jak każdy inny rodzaj biznesu tradycyjnego, tak i myjnia samochodowa podlega pewnym prawom rynku.

Myjnia automatyczna i inne typy myjni

myjnia automatycznaCo zatem wpływa na rentowność tak dużej inwestycji, kiedy już zakupimy odpowiednie wyposażenie myjni? Przede wszystkim lokalizacja. Jest to z pewnością najważniejszy czynnik warunkujący nasze potencjalne dochody i ruch w naszej myjni. Dla potrzeb dyskusji, przyjmijmy że nie ma znaczenia jaki typ myjni otworzyliśmy. Oczywiście są pewne charakterystyczne cechy, które ma na przykład myjnia automatyczna, a które nie charakteryzują innych typów myjni. Na przykład myjnia samoobsługowa z reguły nie będzie zatrudniała pracowników, jak sama nazwa może wskazywać. Podobnie zresztą myjnia bezdotykowa. Skupmy się jednak na dobrej lokalizacji dla naszej myjni, a nie konkretnych rodzajach myjni i ich cechach charakterystycznych. Gdzie ulokowałbyś swoją myjnię? Przede wszystkim nie w pobliżu innych myjni, gdzie rynek jest już nasycony. Podstawowe kryteria wyboru miejsca, to przede wszystkim sąsiedztwo ruchliwych ulic i dużych osiedli. Świetnie sprawdzają się też myjnie postawione w sąsiedztwie stacji benzynowych i centrów handlowych.

Oczywiście idealnie byłoby, gdyby spełnione były wszystkie te warunki za jednym zamachem i jeżeli przyjrzycie się otoczeniu większości myjek – tak właśnie zwykle są usytuowane. Świetna lokalizacja, taka jak wyżej wymienione, praktycznie gwarantuje wysokie zyski z myjni samochodowej.